ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μητρ. Φωτίου 26 Κοζάνη

ΚΟΖΑΝΗ (501 00) - Τηλ.- Fax (24610) 40969 ,

Κιν. 6947807087

e-mail tomimacltd@hotmail.gr
Υπό εκτέλεση έργαΑ/Α Τίτλος Έργου
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2012/2013 ΚΑΙ 2013/2014 (αρ.πρ. 13-14/01/2013)(ηλ.ληξ. 12/07/2013)
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Κ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ( 20Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012/013)
3 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (αρ.πρ. 16-14/01/2013)(ημ.ληξ 12/07/2013)
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. (αρ.πρ. 204-07/06/2013)(ημ.ληξ. 06/12/2013)
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (αρ.πρ. 217-14/06/2013)(ημ.ληξ. 13/12/2013)
7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (αρ.πρ. 191-27/06/2013)(ημ.ληξ.26/12/2013)